umdah

Guru Ibarat Matahari

1. Memberi. Matahari selalu memberikan sinarnya tanpa mengaharap imbalan dari yang disinarinya. Begitupun seorang guru seyogyanya memil...

Guru Ibarat Matahari
1. Memberi.
Matahari selalu memberikan sinarnya tanpa mengaharap imbalan dari yang disinarinya. Begitupun seorang guru seyogyanya memiliki prinsip memberikan ilmu atau nasihat kepada muridnya dengan tanpa mengenal keluh dan tanpa mengenal lelah.

2. Mencerahkan.
Matahari membuat keadaan gelap menjadi terang berderang. Matahari mencerahkan. Pun seorang guru harus memiliki prinsip mencerahkan murid-muridnya. Yang lupa diingatkan yang tidak tahu ditunjukan. Sungguh kebahagian yang mendalam bagi seorang guru ketika dia sudah memberikan pencerahan membekali ilmu dan memberikan petunjuk kepada santrinya.  Kegahagian itu bahkan akan kekal menjadi bekalnya sampai di kehidupan akhirat kelak.

3. Menyemangati.
Matahri memanaskan bumi beserta isinya sehingga bumi menjadi hidup dan memungkinkan mahkluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Guru harus bisa menyemanagti santrinya untuk terus belajar dan belajar untuk menjadi insan yang dewasa, mandiri, berbudi pekerti luhur. Jangan pernah sesekalipun santri jatuh dalam keputusasaan. Sang guru harus hadir menajdi penyemangatnya.


Untuk para guru SELAMAT HARI GURU. Semoga Allah membalas segala kebaikan kebaikan yang telah di tebarkan dengan kebaikan kebaikan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu Wata'la. Amin. (elhasan)

Related

Tips 1655539659080382749

Posting Komentar Default Comments

emo-but-icon

populer

Arsip

Feature post

Ngaji Kitab Fathul Mu'in Edisi 02

بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف ونفعنا بعلومه وبعلومكم آمين 📚 Edisi 2 Ngaji Kitab Fathul Mu'in Bab Shalat.  (ص)، وفرضت لي...

A
item